Aktivitet Småviltjakt

I perioden 10.september til 1. mars er det lov med småviltjakt i Osen.

Småviltjakt

Nordmeland Sameie har 33.000 mål utmark med flott jaktterreng. Her finner du store områder med snaufjell der fjellrypa og haren gjemmer seg. I liene med bjørkekratt og småskog lavere i terrenget finner du skogsfugl og lirype. Lengre frem mot bygda har vi gode forhold for storfugljakt. For å kjøpe kort for småviltjakt kreves det bestått jegerprøve og betalt jegeravgiftskort må fremvises. Kontakt oss gjerne for tips og kjøp av kort.