En familiebedrift Om oss

Nordmeland Gårdshotell er en familiebedrift med utgangspunkt i to slektsgårder. Ekteparet Signe Lillian Fagerdal Nordmeland og Jørn Nordmeland hadde begge odel på sine familiebruk.

Visjon

Nordmeland Gårdshotell skal være et sted det er godt å komme. Med fokus på lokale råvarer skal vi gi våre gjester god mat og lun stemning. Vi ønsker å tilby raus og ujålete mat som samtidig gir gjesten en følelse av «det lille ekstra».

Rommene er komfortable og innbydende. Det gamle tømmeret spiller en av hovedrollene sammen med lun komfort. Her har du mulighet til å se dyra på beite om sommeren, høre suset fra fossen, og oppleve de mulighetene nærområdet byr på.

Ettersom vi ligger lengst nord på Fosen, og lengst sør i Namdalen, har du som vår gjest et supert utgangspunkt for dagsturer både nordover og sørover.

Melkekyrne og kalvene beiter like ved fjøset. Våre gjester er velkommen til å se på dyra ute på beite.

Trønderlåna på Fagerdal

Gården Fagerdal ligger i grenda ved samme navn i tidligere Roan, nå Åfjord kommune. Første driver i dagens slektslinje var Peder Pedersen «Per Persa». Han giftet seg med Elen Marie, og det var disse to som 1871 bygde den aller eldste delen av trønderlåna. Denne delen av låna finner du nede i Storstua og på Storstuloftet. Tømmeret ble hugd i egen skog med øks og svans, og dratt frem til Fagerdal med hest og slede. Per laftet tømmeret med god hjelp av sønnene Edvard, Petter, Hans, Sivert og Mikael. Totalt var de 8 søsken.  I 1871 sto trønderlåna ferdig. Buskapen er i 1885 oppgitt til å være 2 voksne hester, 1 unghest, 10 kyr, 4 ungnaut, 28 sauer, 25 geiter og 2 griser. Det ble sådd 1 tønne bygg, 1 tønne havre og satt 8 tønner poteter.

IMG_2976
IMG_0157

I 1885 ble gården delt i to bruk mellom sønnene Edvard og Sivert. Edvard som videreførte Fagerdal Vestre bygde på trønderlåna rundt 1920. 7 år senere overtok sønnen Per og kona Petrine. De drev gården frem til sønnen Edvard Kristian og kona Lilly Marie tok over i 1946. De fikk sønnen Per Palvin som i 1969 giftet seg med Annbjørg og de tok over bruket 6 år senere.

Det ble bygd nytt fjøs til 15 kyr i 1974, og de dyrket 44 mål jord på Høgmyra. Det ble etterhvert også bygd tårnsiloer og nytt våningshus på gården. Trønderlåna var bebodd fram til 2007, og Edvard Kristian ble med dette den siste faste beboeren i trønderlåna.

I 1974 ble odelsveitja Signe Lillian født, og i 2011 giftet hun seg med odelsgutten Jørn Nordmeland fra Osen.

Nordmeland Gård er Jørn sin slektsgård gjennom 5 generasjoner

Fanejunker Ingebrigt Sivertsen var 57 år da han overtok i 1902. Han drev selv gården i 11 år, og i 1913 overtok datteren Ingeborg Sofie, eller bare Sofie som hun ble kalt, gården sammen med sin mann Jakob. Jakob hadde egentlig odel på gården Sørmeland, men da Jakob flyttet til Nordmeland ble denne drevet videre av broren Hans. Hans og kona Elen bygde forøvrig Osens første moderne pensjonat, Bakketun Kafé, senere Osen Kro og Motell.

Sofie og Jakob drev gården frem til 1948 da deres sønn Ingebrigt og kona Åsbjørg overtok gården. De bygde nytt fjøs i 1954. Gården ble også videre utbygd med nytt kufjøs og moderne plansilo av neste generasjon, Jakob og Unni. I 2012 overtok dagens drivere, Jørn og Signe Lillian gården.

IMG_3064
Gårdsmatfest 2018

Overgangen til gårdshotell

Høsten 2016 ble Nordmeland Gårdsmat oppstartet, og samtidig ble det klart at trønderlåna på Fagerdal skulle rives. Dette medførte at nye ideer ble modnet, og i 2018 startet planleggingen av Nordmeland Gårdshotell. Plana var opprinnelig å få flyttet trønderlåna hel fra Fagerdal til Nordmeland, men dette viste seg å bli en krevende oppgave. Derfor ble låna nedplukket og fraktet til Nordmeland med bil og traktor vinteren 2020/ 2021.

Sommeren 2021, det vil si nøyaktig 150 år etter at Per Persa bygde huset som hovedhus på gården Fagerdal, gjenoppstår trønderlåna som Nordmeland Gårdshotell.

For å hedre våre forfedre har vi gitt to av hotellrommene navn etter disse. Per Persaloftet og Sofieloftet.